Dzisiejsza data:

Pałac Szembeka w Balicach

W 1. ćwierci XVI wieku został tu wzniesiony przez Jana Bonera drewniany dwór.

           Jak pisał kronikarz wizyty przyszłej królowej Katarzyny Habsburżanki w 1553 roku:

            Królowa z bratem swoim arcyksięciem Ferdynandem przybyła do Balic, okazałego mieszkania wiejskiego Bonerów, to rzekłbyś sam Lukullus wystawił. Tam królowa przenocowała , tak też król posłał jej złocisty rydwan uprzężony w osiem koni, w litych od złota i srebra szorach.

            W czasach saskich był on już murowany. Został wzniesiony przez Jana Szembeka z końcem XVII wieku, odnowiony w końcu XVIII wieku, potem przebudowany na początku XIX wieku. Gruntowna przebudowa nastąpiła staraniem Dominika Radziwiłła w latach 1887 - 1894 pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego.

             Pałac jest murowany, piętrowy. Złożony ze środkowego, kwadratowego korpusu, z ryzalitem na osi, i z dwóch skrzydeł bocznych. Przy ryzalicie są dwubiegowe schody. Pod środkowym korpusem piwnice, być może zachowane z dawnego pałacu, sklepione kolebkowo. Znajdują się w nich kamienne odrzwia - późnogotyckie (z nadprożem o wykroju w ośli grzbiet) i barokowe, uszate.

źródła:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 1 - woj. krakowskie, z. 6 - powiat krakowski, Warszawa 1951

Komentarze obsługiwane przez CComment